CDA, VVD willen variabele premie WAO

ROTTERDAM, 12 febr. - CDA en VVD zijn voor snelle invoering van premiedifferentiatie om de arbeidsongeschiktheid te bestrijden. Ze zullen daarop deze week aandringen bij de behandeling van de begroting van sociale zaken. Premiedifferentiatie houdt in dat vergelijkbare bedrijven met veel arbeidsongeschikten een hogere premie betalen dan bedrijven met verhoudingsgewijs minder WAO'ers.

CDA en VVD staan in beginsel ook welwillend tegenover een andere aanbeveling in het tussentijdse advies dat een werkgroep van werkgevers, werknemers en overheid vier maanden geleden aan kabinetsformateur Lubbers heeft aangeboden. Daarbij gaat het om invoering van een systeem dat werkgevers beloont voor iedere arbeidsongeschikte die zij in dienst nemen en bedrijven beboet voor iedere WAO'er die ze van de loonlijst schrappen.

De PvdA stelt zich deze week bij de begrotingsbehandeling terughoudender op ten aanzien van premiedifferentiatie. Net als CDA en VVD zal de Partij van de Arbeid de regering vragen snel te vertellen wat zij vindt van het interim-rapport. Maar PvdA-Kamerlid B. Middel noemt het voorbarig de aanbevelingen van de werkgroep al bij voorbaat te omarmen.

Hij zegt dat bij een eventuele premiedifferentiatie 'de solidariteit tussen de verschillende bedrijfstakken niet volledig overboord mag worden gegooid'.

Nu betalen banken die relatief weinig arbeidsongeschikten kennen evenveel premie als bouwbedrijven met veel WAO'ers.

Volgens het VVD-Kamerlid R. Linschoten komt zijn partij midden maart in een uitgewerkte nota met voorstellen om de arbeidsongeschiktheid te bestrijden. Onderdeel daarvan zal onder andere een verleniging zijn van de huidige periode van een jaar dat werknemers ziek mogen zijn voordat ze in de WAO belanden.

Het CDA-Kamerlid P. Biesheuvel vindt dat de regering haast moest maken met standpuntbepaling over het interim-rapport, omdat de werkzaamheden van de betrokken werkgroep stilliggen zolang de overheid geen stelling neemt.

Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland is vorig jaar met 24.000 gestegen tot 780.000.