Afbraak van klassieke ideologieen geeft D66 'een kleinevoorsprong'

APELDOORN, 12 febr. - D66 put hoop uit de afbraak van de klassieke ideologieen. Volgens D66-leider Van Mierlo heeft zijn partij die wordt gekenmerkt door 'idealen zonder ideologie', hierdoor een kleine voorsprong op de andere partijen. Hij zei dit afgelopen zaterdag op zijn slottoespraak voor het D66-congres in Apeldoorn.

Van Mierlo meent dat iedere partij in toenemende mate geconfronteerd zal worden met de vraag hoe je doelstellingen en idealen in de politiek zichtbaar kunt maken 'zonder eenvoudigweg te kunnen verwijzen naar een ideologie'.

Bovendien zitten alle partijen met een electoraat dat door het individualiseringsproces steeds minder in groepen aanspreekbaar is. Het verschil tussen D66 met andere partijen is, aldus Van Mierlo, echter dat deze partij al 24 jaar met dit vraagstuk zit. Van Mierlo: 'Al 24 jaar hebben we het misprijzende oordeel van de andere partijen, die nu zelf met dat probleem zitten, dat we niet duidelijk zijn, omdat we geen ideologie hebben, dat we dus geen visie hebben en dat ons pragmatisme gewoon opportunisme is. Maar de geschiedenis gaat ons meer gelijk geven dan hen'. De D66-leider waakte afgelopen zaterdag voor een euforie-stemming, hoewel zijn partij het in de opiniepeilingen zeer goed doet. Hij hield het bij de constatering dat de D66 aanhang 'gestaag en harmonieus' groeit. Het verwijt van VVD-leider Voorhoeve dat D66 geen echte oppositiepartij is, deed Van Mierlo laconiek af. Hij zei dat een belangrijk verschil met de VVD is dat deze partij oppositie voert tegen een centrum-links kabinet, terwijl D66 oppositie voert voor een centrum-links beleid.

Van Mierlo wilde nog geen oordeel geven over het beleid van de CDA-PvdA coalitie tot nu toe, maar zei slechts dat het moeilijk is vol te houden dat de start van het kabinet 'hartveroverend' is geweest. Verder uitte hij kritiek op de houding van de PvdA. 'De eerste indruk is dat de PvdA relatief vaak het hoofd moet buigen voor het CDA hetgeen overigens al behoorlijk zichtbaar werd in de formatie.'

Die indruk wordt volgens hem versterkt doordat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer als rechtvaardiging aanvoert dat een bepaald beleidsbesluit een compromis is. Van Mierlo: 'Inhoudelijk het besluit voor eigen verantwoordelijkheid nemen en verdedigen blijft vaak achterwege en dat verarmt het politieke debat'. Het D66-congres was eerder op de dag met een grote meerderheid akkoord gegaan met het besluit om in het Europees Parlement aansluiting te zoeken bij de liberale fractie waarin ook de VVD zitting heeft. D66 heeft na de verkiezingen van 15 juni een vertegenwoordiger in het parlement. De eerste optie van D66 was aanvankelijk in het Europees Parlement een eigen fractie te vormen met geestverwanten uit andere landen. De in de ogen van D66 daarvoor eerst in aanmerking komende partij, de Spaanse CDS, besloot echter al vrij snel toe te treden tot de liberale fractie.

D66-Europarlementarier Bertens zei afgelopen zaterdag in een toespraak voor het congres dat zijn ervaringen in de liberale fractie 'zeker niet ongunstig' zijn te noemen. De samenwerking met de andere partijen in de 49 leden tellende fractie was hem tot nu toe niet tegengevallen.