ACF Holding (farmaceutisch concern) behaalde over ...

ACF Holding (farmaceutisch concern) behaalde over de eerste zes maanden van 1989 een netto-omzet van fl.407,8 miljoen tegen fl.445 miljoen over dezelfde periode van 1988. Het resultaat daalde van een nettowinst van fl.9,9 miljoen naar een verlies van fl.10,5 miljoen. Het concern denkt over het gehele boekjaar een verlies van fl.14 miljoen te hebben geleden. Over geheel 1990 handhaaft de directie de prognose van een nettowinst van fl.14 miljoen. De slotkoers van vorige week van het aandeel ACF was fl.37,50.