Toch nog grote zuivelfusie in het noorden

LEEUWARDEN, 10 febr. - De twee grootste zuivelcooperaties in het noorden, ccFriesland en Frico/Domo, gaan onderhandelen over een fusie. Als de fusie slaagt ontstaat een cooperatie met een jaaromzet van ongeveer 4,5 miljard gulden.

Bij ccFriesland (jaaromzet 1,8 miljard gulden) werken 2000 mensen in Nederland en nog eens 3000 bij buitenlandse vestigingen. Frico/Domo (jaaromzet 2,7 miljard gulden) heeft 2800 mensen in dienst. De twee cooperaties onderhandelden twee jaar geleden ook al over een fusie, maar die gesprekken mislukten toen.

De fusie is vooral bedoeld om de 6000 noordelijke melkveehouders die hun melk aan Frico/Domo leveren een betere melkprijs te garanderen. Die prijs blijft gemiddeld zo'n twee cent per liter achter op de prijs die vier kleine zelfstandig gebleven cooperaties - de vrije fabrieken - aan hun boeren betalen.

Op jaarbasis betekent dat voor grote boeren een inkomensverschil dat kan oplopen tot ruim tienduizend gulden. Daarom zijn de afgelopen jaren nogal wat boeren overgestapt van Frico/Domo naar een van de vrije fabrieken.

Om die leegloop te stoppen werd onder leiding van jhr. mr. F. Sickinghe, oud-bestuursvoorzitter van VMF Stork, een onderzoek gestart naar de mogelijkheid van intensieve samenwerking tussen ccFriesland en Frico/Domo. Sickinghe kwam, net als andere adviseurs voor hem, al snel tot de conclusie dat de meest praktische oplossing een fusie zou zijn, maar dat stuitte op bezwaren.

De vrije fabrieken zijn voor 30 procent eigenaar van ccFriesland, terwijl Frico/Domo de overige 70 procent in bezit heeft. Waar Frico/Domo van de nu op stapel staande fusie een betere melkprijs voor de boeren verwacht, vrezen de vrije fabrieken dat de melkprijs voor hun boeren zal dalen. Sickinghe heeft de besturen en directies van de beide zuivelgiganten er nu van kunnen overtuigen dat op termijn een fusie de beste oplossing voor de noordelijke zuivel is.

Volgens G. de Jong, voorzitter van Frico/Domo, hoeven de besprekingen over de fusie niet lang te duren omdat alle berekeningen over de voor- en nadelen al eerder op papier zijn gezet.

Vorig jaar besloten Melkunie in het westen en DMV Campina in Brabant al te fuseren. Deze combinatie heeft straks een gezamenlijke jaaromzet van 4,8 miljard gulden. In oostelijk Nederland werkt Coberco met een jaaromzet van ruim drie miljard gulden.

    • Marien Abrahamse