Sponsoring DDR

De Oostduitse atletiekploegen zullen vandaag bij een zeslandenwedstrijd (indoor) in Parijs voor de eerste maal reclame op hun wedstrijdkleding dragen.

De Oostduitse vrouwen maken reclame voor een Zweeds automobielmerk, de mannen dragen de naam van een Westduitse fabrikant van electrische produkten.

Een Westduits bureau heeft de contracten voor de Oostduitsers afgesloten.