Ministers dwars bij beslissing over autotunnels

DEN HAAG, 10 febr. - Het is twijfelachtig of het kabinet spoedig een beslissing zal nemen voor de bouw van vier nieuwe autotunnels in de Randstad. De PvdA-ministers Alders (milieu en ruimtelijke ordening) en Kok (financien) liggen dwars. Dit viel gisteren op te maken uit de woorden van premier Lubbers na de ministerraad.

Minister Maij-Weggen (verkeer) staat daarentegen volgens betrokkenen onder druk om een beslissing over de bouw te bespoedigen. Binnenkort verloopt namelijk de termijn van de offerte die financiers hebben gedaan voor de bouw van de Wijkertunnel (Velsen) en 2e Coentunnel (Amsterdam). De Nederlandse Spoorwegen zijn geirriteerd over de haast van minister Maij-Weggen. 'Je krijgt niet de indruk dat er bij Verkeer en Waterstaat een kritische afweging wordt gemaakt', zei president-directeur Ploeger van de NS gisteren.

Maij-Weggen vreest dat bij verder uitstel van de beslissing de financiele aanbiedingen ongunstiger zullen zijn. Het is haar bedoeling om de beide tunnels privaat te laten financieren, net zoals is gedaan bij de tunnel onder de Noord (Alblasserdam), die in aanbouw is. Het ministerie van verkeer en waterstaat heeft vorig jaar per advertentie financiers opgeroepen zich te melden voor beide tunnels.

Ook over deze vorm van financiering bestaat bij de PvdA twijfel. Maar vooral zetten Alders en Kok vraagtekens bij de urgentie van de tunnels. Ook in de Tweede-Kamerfractie van de PvdA wordt bezwaar gemaakt tegen de spoed die Maij-Weggen daarmee wil betrachten. Het Kamerlid Castricum zei gisteravond dat de minister zou moeten wachten tot het kabinet in april of mei met zijn totale verkeers- en vervoersplannen voor de komende jaren naar buiten komt. 'Dan pas kunnen er afwegingen worden gemaakt', aldus Castricum. Dan ook wordt duidelijk of het nog aan te scherpen milieubeleid van Alders en het verkeersbeleid van Maij-Weggen op elkaar aansluiten.

Toch wil Maij-Weggen voor de behandeling van haar begroting met een notitie naar de Kamer komen over het verkeersbeleid voor de korte termijn. Het kabinet praat daar volgende week verder over, terwijl de plannen voor de tunnels woensdag ook zullen worden besproken tussen Maij-Weggen en vertegenwoordigers van de drie Randstadprovincies en de vier grote steden. Ze maken onderdeel uit van het Bereikbaarheidsplan voor de Randstad, waarover de minister van verkeer vorig jaar een overeenkomst heeft gesloten met de provincies en steden.