Militairen blijven langer in de Sinai

DEN HAAG, 10 febr. - De Nederlandse deelneming aan de Multinational Force and Observers (MFO) in de Sinai wordt met twee jaar verlengd tot 24 april 1992. Nederland is in de Sinai sinds 1982 met een detachement van de Koninklijke Marechaussee en een verbindingsdetachement van totaal 117 Nederlandse militairen. De MFO komt voort uit het Egyptisch-Israelisch vredesverdrag van 1979. Sinds 1982 ziet de MFO toe op de naleving van de vredesregelingen tussen Egypte en Israel.