Janmaat geschrapt van lijst Utrecht

UTRECHT, 10 febr. - Het hoofdstembureau in Utrecht heeft J. Janmaat geschrapt van de kandidatenlijst van de partij Centrumdemocraten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Janmaat woont in Den Haag en heeft verklaard dat hij zich na zijn verkiezing in Utrecht zal vestigen. Een soortgelijke verklaring heeft hij in Rotterdam afgegeven. Op grond van de Kieswet mag dat slechts ineen gemeente.