Economisch effect Uitmarkt 10,7 mln

AMSTERDAM, 10 febr. - De Uitmarkt in Amsterdam heeft voor de gemeente een economisch effect gehad van 10,7 miljoen gulden als gevolg van de bestedingen van de 500.000 bezoekers. Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) heeft dit berekend. De organisator van de Uitmarkt, het Amsterdams Uit Buro (AUB), krijgt te maken met bezuinigingen die het college van B en W heeft voorgesteld. Directeur Van Schendel hoopt dat de cijfers een uitweg kunnen bieden. 'Het is zonneklaar dat de voorgenomen bezuinigingen alleen op financieel-economische uitgangspunten zijn gebaseerd en niets met kunstbeleid van doen hebben', aldus de AUB-directeur.