Brits Hogerhuis voor onderzoek embryo's

LONDEN, 10 febr. - Het Britse Hogerhuis heeft voorlopig een eind gemaakt aan een jarenlange controverse over de toelaatbaarheid van experimenten met menselijke embryo's. Met een meerderheid van 234 tegen 80 stemden de Hogerhuisleden in met aan strenge voorwaarden gebonden proeven op menselijke embryo's tot 14 dagen oud, uitsluitend gericht op de behandeling van onvruchtbaarheid en op vermeerdering van de kennis omtrent aangeboren afwijkingen. Het Lagerhuis moet zich later dit jaar over het wetsontwerp uitspreken, maar de parlementariers mogen zich ook daar naar eigen geweten en dus zonder fractiediscipline uitspreken.

Het eerste debat over het embryo-onderzoek is vooraf gegaan door intens lobbyen van vooral anti-abortusgroeperingen. Een voorstel van een medisch-ethische commissie tot het toelaten van strikt gereguleerd onderzoek, het zogenaamde Warnock-rapport, bestaat al sinds 1984. Tegenstanders meenden vanaf dat moment dat het toestaan van experimenten op bevruchte eitjes buiten het moederlichaam een eerste stap op een hellend vlak is, die leidt tot het 'ontwerpen' van menselijke wezens.

De pro-lifelobby heeft nu het wetsontwerp dat embryo-onderzoek regelt aangegrepen om daarmee ook het abortusdebat weer op gang te brengen. Verwacht wordt dat de liberale parlementarier David Alton in het Lagerhuis een amendement zal indienen dat de Lagerhuisleden via een omweg de kans geeft te stemmen over de vraag of de abortuslimiet - in Groot-Brittannie uitzonderlijke hoog op 28 weken - moet worden teruggebracht tot 18 of 20 weken.

De bisschoppen van de Anglicaanse kerk, tevens leden van het Hogerhuis, waren verdeeld over de toelaatbaarheid van embryo-onderzoek. De aartsbisschop van York, Dr John Habgood, liet de zegeningen van de wetenschappelijke vooruitgang het zwaarst wegen. Maar de bisschop van Londen, Dr Leonard, wilde van het onderzoek niets weten. Volgens hem hadden degenen die verwachtten dat het onderzoek niet verder zou gaan dan tot embryo's van maximaal veertien dagen 'ze niet helemaal op een rijtje'.

    • Hieke Jippes