Beperkte bevoegdheid voor hoofdredacteur van De Limburger

MAASTRICHT, 10 febr. - De directie en de redactieraad van het dagblad De Limburger willen hoofdredacteur Nico Bergkamp in zijn functie handhaven, als hij genoegen neemt met een verregaande beperking van zijn bevoegdheden.

Bergkamp, die na het gedwongen vertrek van zijn collega Wijnands vorige week als enige hoofdredacteur is overgebleven, zal zijn zeggenschap moeten delen met de drie adjunct-hoofdredacteuren en zich in hoofdzaak mogen bemoeien met de Roermondse redactie, de commentaarsector en de kleurenbijlage. Of hij die voorwaarden accepteert is nog niet duidelijk. Volgens de directie heeft hij dat wel gedaan, maar volgens de redactieraad houdt hij het voorstel in beraad, zolang hij niet precies weet hoe de taken binnen 'het hoofdredactionele college' zijn verdeeld. De taakverdeling komt volgende week ter sprake in een nieuwe vergadering van de redactieraad en de directie. Bergkamp zelf weigert elk commentaar.

De directies van De Limburger en de VNU-Dagbladengroep hebben gisteren met de redactieraad gesproken over de bevindingen van de externe deskundigen, die de afgelopen weken de verziekte verhouding tussen de redactie en de redactieraad hebben onderzocht. Twee maanden geleden kwam het tot een uitbarsting, toen de redactie het vertrouwen in de twee hoofdredacteuren opzegde.

De twee deskundigen, 'communicatiestratege' dr. S. Piet en mediakundige mr. G. van Roozendaal, constateren in hun verslag een gebrek aan managementcapaciteiten bij de hoofdredactie. Daaraan is volgens hen de directie mede schuldig, omdat haar 'achterstallig onderhoud van het redactionele management te verwijten valt'. Om die achterstand in te halen zal een 'adviseur' aan het hoofdredactionele college worden toegevoegd, die de organisatie moet verbeteren, de weg voorbereiden voor een nieuwe hoofdredacteur. Verder wil de directie zich actief gaan bezighouden met 'bepaalde terreinen van het redactioneel functioneren'.

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft gisteravond meteen tegen dat voornemen bezwaar gemaakt.

De voorzitter van de redactieraad, Th. van Kessel, is echter zeer tevreden over het aanstellen van een adviseur: 'Wij juichen het toe als een deskundige wordt betrokken bij beleidszaken als het aanstellen van personeel of het bewaken van het redactiebudget.'

De directeur van De Limburger, mr. E. Goossens, ontkent dat de directie via de adviseur meer greep wil krijgen op de krant: 'Wij willen alleen de managementfunctie versterken, niet de inhoud beinvloeden.'