Akkoord invoering OV-kaart student

DEN HAAG, 10 febr. - Minister Ritzen (onderwijs) heeft met de vervoersbedrijven afgesproken dat de openbaar-vervoerkaart voor studenten vanaf 1 januari 1991 zal gelden. Als de invoering zonder problemen lukt krijgen de bedrijven van de minister een bonus van 19 miljoen gulden.

De openbaar-vervoerkaart gaat de overheid 405 miljoen gulden kosten. Dat is 35 miljoen gulden meer dan door oud-minister Deetman met de vervoerders was afgesproken. Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) neemt de helft van de extra kosten voor haar rekening.

Ritzen moest met de vervoersbedrijven opnieuw gaan onderhandelen omdat niet alle regionale en plaatselijke busbedrijven akkoord gingen met het contract dat in 1988 was gesloten. Begin dit jaar bepaalde een arbiter dat het contract geldig was. De Nederlandse Spoorwegen wilden het opzeggen omdat de oorspronkelijke invoeringsdatum, 1 september 1989, niet werd gehaald. De Eerste Kamer wilde het desbetreffende wetsvoorstel na de val van het kabinet in mei vorig jaar niet afhandelen. Dat zal nu binnenkort gebeuren.

Alle studenten die recht hebben op een basisbeurs krijgen de openbaar-vervoerkaart. Op 1 januari wordt de basisbeurs van studenten op kamers met 62,50 gulden verlaagd. Studenten die thuis wonen krijgen dan 41,65 gulden minder. De bestaande reiskostenvergoeding wordt dan afgeschaft.

De vervoersbedrijven moeten voor 1 maart een invoeringsplan op tafel leggen waarin zij aangeven hoe zij de extra reizigersstroom denken op te vangen. De Nederlandse Spoorwegen verwachten geen problemen bij de invoering van de openbaar-vervoerkaart op 1 januari, zo verklaarde gisteravond een woordvoerder bij de ondertekening van het aanvullend contract. Volgens het nu gesloten contract mogen de spoorwegen in noodgevallen de studenten ook per bus vervoeren.

Over het aanvullend contract is vijf weken intensief onderhandeld. Daarbij was ook Maij-Weggen betrokken. Zij heeft de busbedrijven gedreigd deze weer direct onder het regime van haar ministerie te zullen brengen als ze niet met de voorstellen zouden instemmen. Het contract is nog niet door alle bedrijven ondertekend. De overkoepelende busvervoersorganisaties hebben zich wel verplicht er alles aan te doen om de ondertekening voor 1 juli rond te hebben.

Als bedrijven afhaken of niet op tijd tekenen hoeft Ritzen de bonus niet uit te betalen. Ook is de verhoging van het contract met 35 miljoen gulden dan van de baan.