Vooruitgang wapenoverleg VS-Moskou

MOSKOU, 9 febr. - De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de onderhandelingen over reductie van de strategische kernbewapening. Dit bleek gisteren na overleg tussen de ministers van buitenlandse zaken van de twee supermogendheden, James Baker en Edoeard Sjevardnadze.

In Wenen hebben de NAVO-landen gisteren nieuwe voorstellen ingediend voor conventionele-troepenvermindering in Europa die tegemoetkomen aan standpunten van de Sovjet-Unie.

President Bush noemde het verloop van de Moskouse besprekingen gisteravond zeer positief. Volgens Amerikaanse zegslieden heeft Sjevardnadze een belangrijke concessie gedaan. De Sovjet-Unie zou willen afzien van een koppeling tussen enerzijds ondertekening en uitvoering van een verdrag over halvering van de strategische kernwapens (Start) en anderzijds de naleving van het ABM-verdrag uit 1972, dat defensie

en raketten sterk aan banden legt.

Moskou en Washington verschillen van mening over de interpretatie van het ABM-verdrag. Volgens de Sovjet-uitleg zijn strategische defensieve wapens die de VS met hun Star-Warsprogramma (SDI) willen ontwikkelen strijdig met het ABM-verdrag. De regering in Washington geeft daaraan een ruimere uitleg. Tot nu toe behield Moskou zich het recht voor een Start-overeenkomst niet uit te voeren als de VS tot het testen en plaatsen van SDI-wapens zouden overgaan.

De Sovjet-Unie heeft positief gereageerd op een aantal Amerikaanse voorstellen over reductie van strategische kernwapens, over een verbod op chemische wapens en reductie van conventionele troepen in Europa. Volgens Sovjet-woordvoerder Gennadi Gerasimov zijn beide partijen 'zeer dicht bij een akkoord' over drie knelpunten in de Start-onderhandelingen: over beperking van de kruisraketten die vanuit de lucht worden gelanceerd, over raketten die afzonderlijk van hun lanceerinstallatie zijn opgeslagen en over een verbod op codering van vluchtgegevens van gelanceerde raketten.

Vanmiddag zou Baker een ontmoeting hebben met president Gorbatsjov, waarbij ongetwijfeld ook de Duitse hereniging, die met rasse schreden naderbijkomt, aan de orde zou komen. Sjevardnadze heeft voorzichtig gereageerd op het plan-Genscher, dat voorziet in vereniging van beide Duitslanden binnen de NAVO, met dien verstande dat op DDR-grondgebied geen NAVO-troepen zouden worden gestationeerd. 'Er zijn elementen die in overweging genomen dienen te worden', zei Sjevardnadze over het voorstel. Morgen komen kanselier Helmut Kohl en minister van buitenlandse zaken Hans Dietrich Genscher naar Moskou voor overleg met Gorbatsjov.