Voorhoeve sust met brief paniek VVD-top

DEN HAAG, 9 feb. - Om paniek en onrust in de eigen gelederen over mogelijk desastreuze gemeenteraadsverkiezingen te voorkomen, heeft VVD-leider Voorhoeve zich per brief tot het topkader van zijn partij gewend. Alle leden van het hoofdbestuur, de voorzitters van de Kamercentrales alsmede de leden van de Landelijke politieke commissie krijgen vandaag een brief van Voorhoeve in de bus waarin hun een hart onder de riem wordt gestoken. Aanleiding voor het persoonlijke schrijven van de partijleider is de opiniepeiling van het NIPO dat dinsdag voorspelde dat de VVD nu zou terugvallen van 22 tot zestien zetels en daarmee zelfs kleiner zou worden dan D66, dat zeventien zetels zou behalen. Dat is 'natuurlijk erg ontmoedigend bij de aanvang van de gemeenteraadscampagne', aldus Voorhoeve in zijn gisteren inderhaast verstuurde brief. Maar, zo voegt hij er aan toe, 'we moeten ons niet laten ontmoedigen'.

Op gezag van directeur Schild van het NIPO laat Voorhoeve het partijkader schriftelijk weten dat de VVD er nu alweer beter voor staat. 'Op 29 januari stond de VVD op 21 zetels', slechts een minder dan nu. De begin deze week gepubliceerde enquete was volgens hem een 'vreemde uitschieter naar beneden'.

'De VVD-fractie zet overigens alles op alles om het getij te keren. U hebt reeds een aantal duidelijke initiatieven in de media kunnen zien op het terrein van meer politie, harder aanpakken van vrijwillig werklozen, meer geld voor bodemsanering en harde tegenstand tegen de verhoging van de belasting van het eigen huis. Wij gaan daar mee door en zullen voor een duidelijke presentie van de VVD Tweede-Kamerfractie zorgen', aldus Voorhoeve.

Doel van de brief van de partijleider is niet alleen om de jongste opiniepeilingen in een ander licht te zetten, maar ook om vooral de voorzitters van de Kamercentrales gerust te stellen. Deze 'kingmakers' in de VVD zijn weliswaar enigszins beroofd van hun vroegere invloed op de partij, maar onder hen leeft nog altijd enig ressentiment over de wijze waarop de partijleiding hen vorige zomer bij de kandidaatstelling voor de Tweede Kamer heeft gepasseerd. Met name de herverkiezing van ex-partijleider en oud-minister Nijpels is sommige voorzitters nog een doorn in het oog.