Verhoging van huurwaardeforfait wellicht 1 maart

DEN HAAG, 9 febr. - Staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) streeft ernaar de verhoging van het huurwaardeforfait per 1 maart door te voeren. Dit is mogelijk als de Senaat volgende week met het voorstel instemt. In een novelle is vastgelegd dat het huurwaardeforfait (van 1,8 tot 2,3 procent) wordt verhoogd op de eerste van de maand volgend na publicatie in het Staatsblad. Van Amelsvoort maakte gisteren in de Tweede Kamer duidelijk dat dit wat hem betreft 1 maart zal zijn.

VVD-Kamerlid De Korte verweet Van Amelsvoort dat hij met deze uitspraak de Senaat onder druk zet. Volgens De Korte had met de novelle best nog een week kunnen worden gewacht.

De VVD-fractie verweet de bewindsman ook dat belastingplichtigen bij het invullen van door de belastingdienst verstrekte schattingsformulieren nu al moeten uitgaan van een forfait van 2,3 procent. Volgens Van Amelsvoort gaat het er alleen maar om tot een zo goed mogelijke schatting van het inkomen over 1990 te komen.