Vaste Waarden

De nettowinst van Vaste Waarden Nederland (belegging in klein en middelgroot commercieel onroerend goed) is vorig jaar volgens voorlopige cijfers gestegen van f. 3,7 miljoen naar f. 8 miljoen. Het directe beleggingsresultaat per aandeel nam toe van f. 3,61 tot f. 3,65, terwijl het totale beleggingsresultaat per aandeel (winst plus waardestijging in de portefeuille) f. 4,97 bedroeg tegen f. 4,40 in 1988. De intrinsieke waarde per aandeel steeg met 9,2 procent van f. 54,23 tot f. 59,20. Voorgesteld wordt een dividend van f. 1,40 uit te keren. In 1988 bedroeg het dividend f. 1,30 contant en 2,5 procent in agio-aandelen. VWN wil geen agiodividend uitkeren ten behoeve van een maximale groei van de intrinsieke waarde.

Mede gezien de gunstige eigen vermogenspositie wordt voor het lopende jaar tenminste een gelijkblijvend beleggingsresultaat van circa 9 procent verwacht.