Trouw moet rectificeren en ex-consul Jover betalen

AMSTERDAM, 9 febr. - Op last van de rechtbank heeft het dagblad Trouw een bericht gerectificeerd waarin de vorige Spaanse consul in Nederland werd beschuldigd van misdrijven. Bovendien moet de krant de oud-consul, Rafael-Adolfo Jover y de Mora Figueroa, tienduizend gulden betalen als voorschot op een schadevergoeding.

Trouw voldoet met de rectificatie aan een uitspraak van de president van de Amsterdamse rechtbank, mr. B. J. Asscher, gisteren in een kort geding dat Jover tegen de krant had aangespannen. Het dagblad berichtte op 20 december vorig jaar dat de politie onderzocht of de oud-consul betrokken was bij bomaanslagen op Spaanse vestigingen in Den Haag.

Volgens Trouw was de diplomaat in juli 1989 teruggeroepen naar Madrid na een klacht van de Nederlandse politie in Nederland over zijn betrokkenheid bij de illegale verkoop van belastingvrij gekochte auto's. Jover werd volgens Trouw ook verdacht van handel in wapens en drugs en zou voor honderdduizenden guldens aan onbetaalde rekeningen hebben achtergelaten. De Spaanse justitie zou hem beschermen omdat hij familie is van het Spaanse koninklijk huis. Alleen van dit laatste heeft Trouw de onjuistheid erkend.

Jover heeft alle beschuldigingen van de hand gewezen. Hij beschikt over een verklaring van de Haagse hoofdcommissaris dat de politie geen concrete aanwijzingen heeft dat de oud-consul iets met de aanslagen te maken heeft gehad. Na de bomaanslagen, waarvoor de Baskische afscheidingsbeweging ETA zich verantwoordelijk heeft gesteld, is de politie van alle Spaanse diplomaten in Nederland nagegaan of zij wellicht het ongenoegen van de ETA hadden opgewekt, aldus de verklaring.

Trouw weigerde de bronnen van het verhaal te noemen, om hun positie niet in gevaar te brengen. In het vonnis wordt vastgesteld dat daardoor niet te controleren is of die bronnen werkelijk bestaan, of zij geloofwaardig zijn en of identificatie voor hen enig risico zou inhouden. De rechtbank concludeerde dat het blad geen van de geuite beschuldigingen aannemelijk heeft kunnen maken en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld. De rectificatie staat, evenals het bericht in december, op de voorpagina. Het vonnis betreft zowel de Uitgeversmaatschappij Trouw BV, de hoofdredacteur J. Greven en de auteur van het artikel, C. Bruijnius. De diplomaat had 25.000 gulden geeist, deels als smartegeld. De tienduizend gulden die Trouw als voorschot moet betalen, is bedoeld voor materiele schade van de oud-consul, zoals reis- en verblijfkosten en juridische bijstand.