Text Lite

Text Lite Holding heeft overeenstemming bereikt over de onderhandse plaatsing van 500.000 aandelen tegen de koers van f. 4,80, zo heeft het bedrijf bekendgemaakt. De plaatsingskoers is gelijk aan de slotkoers van donderdag 8 februari op het niet-officiele deel van de parallelmarkt van de Amsterdamse effectenbeurs.

Door de plaatsing neemt het aantal uitstaande aandelen toe met 9,1 procent tot ruim zes miljoen. De opbrengst van de emissie is bedoeld om de kosten van de herstructurering van Text Lite te dekken. Het bedrijf draait al jaren met verlies en wordt nu opgesplitst in drie zelfstandig functionerende werkmaatschappijen.

De aandelen worden geplaatst bij een particuliere belegger. Die is niet verbonden aan het bedrijf en heeft ook niets te maken met de aandeelhouders die hun belangen bij Prudential Bache hebben gedeponeerd.