NAVO wil met nieuwe voorstellen tempo van CFE-overlegopvoeren

WENEN, 9 febr. - De NAVO heeft het nieuwste voorstel van de Amerikaanse president, George Bush, om te komen tot een lager plafond van 195.000 man Amerikaanse en Sovjet-troepen in de centrale zone van Europa officieel ingediend op de Conferentie over Conventionele Strijdkrachten in Wenen (CFE). Die zone omvat het gebied van Belgie, Nederland, Luxemburg, Bondsrepubliek, Denemarken, DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Polen. Daarbij is ook een nieuw voorstel over de gevechtsvliegtuigen ingediend dat enigzins tegemoet komt aan de bezwaren van het Warschaupact. De NAVO heeft het maximum aantal gevechtsvliegtuigen in het voorstel teruggebracht van 5.700 naar 4.700 vliegtuigen, hetzelfde cijfer als het Warschaupact voorstelt. Daarbij wordt een apart plafond van 500 voorgesteld voor de zogenoemde defensieve onderscheppingsjagers. De Sovjet-Unie, die ongeveer ruim 1.800 van deze onderscheppingsjagers bezit, wil deze buiten de onderhandelingen houden omdat ze als eerste taak het onderscheppen van strategische wapens hebben en geen rol spelen in de conventionele oorlogsvoering. De NAVO was tot aan dit voorstel van mening dat de onderscheppingsjagers in hun geheel onder de categorie gevechtsvliegtuigen dienden te vallen. Van die positie is nu dus afstand genomen.

De trainingsvliegtuigen, waarvan het Warschaupact ook een aanzienlijk groter aantal bezit dan de NAVO (2.200 tegenover 900), worden in het NAVO-voorstel nu geheel buiten het akkoord gehouden om het onderhandelingstempo op te voeren. Datzelfde geldt voor de zware strategische bommenwerpers. De reductie daarvan wordt naar een latere conferentie verschoven. Over de vraag welke types gevechtshelikopters en tanks onder de reducties moeten vallen worden binnenkort ook nieuwe, flexibelere NAVO-voorstellen verwacht. Alleen met pantserafweerraketten bewapende helikopters zullen dan waarschijnlijk nog onder de reducties vallen, terwijl de NAVO nu ook bereid schijnt te zijn over de moderne lichte tanks te onderhandelen, een wapencategorie waarin het Westen superieur is.

    • Chris van Esterik