Moslim-leiders blijven gevangen

ATHENE, 8 febr. - Een rechtbank in Komotini (West-Thracie, Noordoost-Griekenland) heeft met algemene stemmen het verzoek om voorlopige invrijheidstelling afgewezen van dr Ahmed Sadik en Ibrahim Sefer, politieke leiders van de islamitische minderheid ter plaatse die uitgaan van een 'Turkse' identiteit. Een week tevoren waren ze veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf en drie jaar verlies van politieke rechten wegens het zaaien van 'verdeeldheid onder de bevolking'. Een menigte van 3.000 Grieks-orthodoxen, die zich voor het gerechtsgebouw had opgesteld, nam met grote voldoening kennis van deze beslissing. Met aan het hoofd een priester marcheerden zij vervolgens door de stad, achter een bord met de tekst 'De gerechtigheid moet zich laten gelden'.

Er werd ook geroepen 'Weg met de Turken uit Komotini', enigszins tegenstrijdig omdat van Griekse zijde juist wordt gesteld dat het niet om een Turkse maar een islamitische minderheid gaat. Tegen de twee veroordeelden lopen nog twee aanklachten, op gelijksoortige beschuldigingen, maar die processen zullen ter voorkoming van incidenten bij nader inzien niet in Komotini worden gehouden doch in de Westgriekse stad Agrinion, op nader vast te stellen data.