Modrow: DDR ids ook schuldig aan holocaust

TEL AVIV, 9 febr. - De DDR heeft verantwoordelijkheid voor de holocaust aanvaard en is bereid herstelbetalingen te doen aan nabestaanden van de in concentratiekampen omgekomen joden.

Dat is de essentie van twee identieke brieven die de Oostduitse premier, Hans Modrow, deze week naar de Israelische regering en het Joodse Wereldcongres heeft gestuurd. Deze ontwikkeling, die door de Israelische pers als een 'historische ommezwaai' is begroet, opent de weg voor het aanknopen van diplomatieke betrekkingen tussen de DDR en Israel.

Tot dusverre verwierp de DDR om ideologische redenen iedere vorm van verantwoordelijkheid voor de holocaust. Volgens de nu verlaten, traditionele opvatting konden de Duitse communisten, die eveneens door de nazi's werden vervolgd, niet verantwoordelijk worden gesteld voor de holocaust. Het Oostduitse regime voldoet nu aan de door Israel gestelde voorwaarden voor normalisering van de betrekkingen tussen beide landen. In Jeruzalem wordt niettemin enigszins terughoudend op de brief van Modrow gereageerd. Men wijst er op dat de vereniging van Oost- en West-Duitsland zich zou kunnen voltrekken voordat de kwestie van diplomatieke betrekkingen is geregeld en de hoogte van de door Oost-Duitsland uit te keren herstelbetalingen is vastgesteld.

De brieven van premier Hans Modrow vormen de uitkomst van onderhandelingen die vertegenwoordigers van beide landen vorige week in Kopenhagen hebben gevoerd.

In de brieven, waarvan vandaag uittreksels in de Israelische pers verschijnen, neemt de DDR de verplichting op zich geeigende maatregelen te nemen om iedereen van joodse afkomst die door de nazi's werd vervolgd of de nabestaanden een financiele vergoeding te geven.