Marine wil 'zeenood' ophelderen

DEN HAAG, 9 febr. - De marinestaf wil zich herbezinnen over de interpretatie van de regels voor het schuilen bij slecht weer in Den Helder. Tot twee keer toe werd de laatste weken een Sovjet-schip bij slecht weer toegang tot de haven ontzegd.

In een verdrag tussen Nederland en de Sovjet-Unie over wederzijdse handel staat in artikel zes dat Sovjet-koopvaardijschepen niet kunnen afmeren in havens waar de Nederlandse marine opereert. Uitzondering op de regels is een beroep op 'zeenood'. De marinestaf wil nu bezien wat 'zeenood' precies inhoudt. Zij geeft toe dat het begrip vaag is. Bij gevaar voor bemanning of schip moet in de regio Den Helder hulp kunnen worden geboden om te schuilen, zo meent de Marine, Nu is daar een gebied voor aangewezen bij Vlieland, de Vlietstroom.

Een woordvoerder van de Marine verklaarde vanochtend dat een ruimere interpretatie van het begrip 'zeenood' tot de mogelijkheden behoort. De regels zoals die vastliggen in het handelsbesluit wil de Marine niet wijzigen. 'De Sovjet-koopvaardijbemanningen weten heel goed waarom die regels voor Den Helder gelden', aldus de woordvoerder.