KLM handhaaft winst alleen door verkoop Boeings

AMSTELVEEN, 9 febr. - De KLM heeft in het derde kwartaal van het lopende boekjaar het winstniveau louter kunnen handhaven door de verkoop van twee Boeing 747-200 vliegtuigen, die een boekwinst van ruim 110 miljoen gulden opleverde.

Het bedrijfsresultaat - het saldo van inkomsten en lasten - was in deze periode 20,4 miljoen gulden negatief. De financiele wereld had al rekening gehouden met een gedrukt resultaat, mede als gevolg van de gestegen brandstofkosten, maar toonde zich toch onaangenaam verrast door de cijfers.

Op de effectenbeurs zakte het aandeel KLM gisteren 1,80 gulden tot 36,40 gulden. De international noteerde vandaag rondom het middaguur 35 gulden.

De KLM behaalde in het derde kwartaal (oktober tot en met december 1989) een nettowinst van 58,6 miljoen gulden tegen 60,8 miljoen gulden in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De winst over de eerste negen maanden steeg van 346 miljoen gulden tot 451 miljoen. Dit positieve resultaat was vooral het gevolg van de verkoop van expresse-vervoerder XP. Per aandeel steeg de winst over de eerste negen maanden van 6,56 gulden tot 8,54 gulden.

In het derde kwartaal wist de KLM de inkomsten met 8 procent op te voeren tot 1,602 miljard gulden. De lasten namen echter nog sterker toe, met 14 procent tot 1,623. Vooral de sterke stijging van de brandstofkosten - met 35 procent tot 47,9 miljoen gulden - speelde de KLM parten.

Ondanks het tegenvallende financiele resultaat vijzelde de KLM haarvervoerprestaties wat op. Het passagiersvervoer nam toe met 8 procent en het vrachtvervoer met 3 procent. De beladingsgraad bleef met 71,7 procent nagenoeg gelijk.

Volgens analisten zal de winstgevendheid van de KLM dit jaar positief worden beinvloed door de deelneming in de Amerikaanse maatschappij North West Airlines en het belang in Sabena World Airlines. Aan de andere kant kunnen de hoge rentestand en de toenemende concurrentie op de transatlantische route de marges onder druk zetten.

De KLM verwacht in het lopende boekjaar een winst die in dezelfde orde van grootte zal liggen als vorig jaar. Het resultaat na belastingen was toen 374 miljoen gulden, hetgeen neerkwam op een winst per aandeel van 7,08 gulden.