In opspraak geraakte arts sluit praktijk

DEN BOSCH, 9 febr. - De Veghelse arts in wiens praktijk een groot aantal tbc-gevallen is voorgekomen die mogelijk verband houden met zijn behandeling van reumapatienten zal eind deze maand stoppen met werken. Zijn advocaat, mr. E. A. van Slooten uit Amsterdam, heeft dat laten weten aan de inspecteur voor de volksgezondheid H. Plokker in Den Bosch.

Plokker zei vanmorgen dat het mogelijk om een 'juridische vondst' van de advocaat gaat, omdat een arts die zijn praktijk heeft neergelegd niet meer vervolgd kan worden door het medisch tuchtcollege. Bij dit college hebben Plokker en een aantal door de arts behandelde patienten een klacht gedeponeerd. Van Slooten was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

In 1988 kwam vast te staan dat enige tientallen patienten van de arts besmet waren met tbc. Twee van hen zijn overleden. Bij het overlijden van drie andere heeft tbc-besmetting mogelijk een rol gespeeld. Kort na het bekend worden sloot de arts zijn praktijk, maar een maand later ging hij er weer mee door.

Volgens Plokker heeft Van Slooten in de brief, waarin werd meegedeeld dat de arts met praktizeren ophoudt, geschreven dat daarmee niet zijn schuld wordt erkend. De arts, die 66 jaar is, zou al eerder het werk gezien zijn leeftijd hebben willen neerleggen.

Vanmorgen werd bekend dat justitie afziet van strafvervolging tegen de arts. Volgens persofficier mr. G. Regelink in Den Bosch zijn er juridisch geen gronden aanwezig om hem te vervolgen. Ook Plokker zei de juridische gronden niet sterk te vinden. Uit onderzoek is wel een epidemiologisch verband gebleken. De patienten bleken allemaal met dezelfde bacterie besmet te zijn. De Veghelse arts behandelde zijn patienten onder meer met het middel Ledercort, een bijnierschorshormoon. Reumatologen merken dat middel aan als een 'paardemiddel', dat zij slechts in uiterste noodzaak gebruiken. Het zou een verminderde weerstand tot gevolg hebben, waardoor de kans op tbc toeneemt.