Hogere rente op speciale belening centrale bank

AMSTERDAM, 9 febr. - Overeenkomstig de verwachtingen zijn de speciale beleningen weer hoog uitgevallen en op grond van de internationale ontwikkelingen heeft de Nederlandsche Bank de rente op de beleningen verhoogd van 8,30 tot 8,40 procent.

Zij heeft voor de periode van 9 tot 16 februari f. 7,63 miljard in de markt gepompt tegen bijna f. 8 miljard voor de afgelopen week. Op de inschrijvingen tot f. 75 miljoen is alles toegewezen, op die tussen f. 75 miljoen en f. 2,5 miljard 35 procent en op hogere niets.