Gorbatsjov: politbureau niet verdeeld, wel strijd

MOSKOU, 9 febr. - Het politburo is niet verdeeld, al worden er wel een 'meningenstrijd en pittige discussies' gehouden. Dit zei Michail Gorbatsjov in zijn vandaag in de Pravda gepubliceerde slotwoord op het plenum van het Centraal Comite, woensdag.

Aanleiding tot de opmerking was een woordenwisseling op het plenum tussen de politburoleden Edoeard Sjevardnadze en Jegor Ligatsjov over het inzetten van de troepen in Tbilisi, in april vorig jaar, waarbij twintig doden vielen. Ligatsjov verdedigde zich tegen de uitspraken van parlementslid Anatoli Sobtsjak, die hem in het weekblad Ogonjok ervan beschuldigde de beslissing om de troepen naar Tbilisi te zenden genomen te hebben zonder Gorbatsjov daarvan op de hoogte te stellen. Een kind begrijpt, zei Ligatsjov, dat zo'n beslissing niet door een klein groepje genomen wordt. In werkelijkheid is die beslissing door het hele politburo eenstemmig genomen, aldus Ligatsjov. Sjevardnadze bestreed die versie. Er is geen zitting van het politburo geweest, er was alleen een ontmoeting op het vliegveld, toen Gorbatsjov terugkwam van een bezoek aan Margaret Thatcher. 'Categorisch is toen gezegd, de secretaris-generaal gaf categorisch te verstaan dat het politburo de kwestie met politieke middelen wil oplossen, door middel van een politieke dialoog.'

Na wat stekeligheden over en weer tussen beide politburoleden sloot Gorbatsjov de discussie af.

Het is nog niet eerder vertoond dat politburoleden elkaar in het openbaar afvallen en de conservatief Ligatsjov houdt zich doorgaans strikt aan de partijetiquette. Sjevardnadze, zelf Georgier, moet ongetwijfeld heel ongelukkig geweest zijn over de tragische afloop van het inzetten van het leger in Georgie, temeer daar hij vervolgens naar Tbilisi werd gestuurd om de gemoederen te kalmeren. Hij heeft vervolgens persoonlijk toestemming gegeven om de zaak tot op de bodem uit te zoeken. Gorbatsjov bagatelliseerde de woordenwisseling op het plenum. 'Niemand mag de verdenking koesteren dat er een scheuring heeft plaatsgehad in het politburo, dat de zaak er slecht voor staat. Dat is niet waar en we moeten er voor zorgdragen dat het ook niet gaat gebeuren'.