Glasrapende militairen met een gedenkbordje naar huis

ROTTERDAM, 9 febr. - Vandaag is in Simonshaven, een dorpje net onder Spijkenisse in Zuid-Holland, de militaire hulpactie afgesloten die op touw was gezet voor de glastuinders die waren getroffen door de storm van 25 januari. In het glastuinbouwbedrijf van J. Arkenbout werden de laatste twintig soldaten door vice-voorzitter Mares van het Landbouwschap met bloemen, een gedenkbordje en gebak bedankt voor het opruimen van alle scherven van de door de storm vernielde kassen.

Woordvoerder Schroten van het Landbouwschap spreekt waarderende woorden aan het adres van Defensie. 'Vrijdag werd de schade goed en wel duidelijk en maandag al begonnen de eerste militairen met het opruimen van de scherven. Het is bijzonder snel geregeld.' Het Landbouwschap heeft direct na de storm bij de regionale vertegenwoordigingen van de tuinders de schade geinventariseerd en bekeken waar militaire hulp nodig was en waar de tuinders het zelf afkonden. 'Op grond van eerdere goede ervaringen met Defensie is toen overleg gevoerd met het ministerie. De hele operatie is zonder klachten verlopen', aldus Schroten.

Bij de hulpactie waren ruim vijfhonderd dienstplichtige soldaten betrokken, in groepjes van vijf tot twintig personen. Bijna honderd getroffen tuinderijen kwamen in aanmerking voor de door het ministerie van defensie ter beschikking gestelde mankracht en middelen. Defensie zorgde over het algemeen ook voor het onderdak van de soldaten, in kazernes en andere militaire gebouwen. Maar het leger heeft niet overal terreinen. In Simonshaven sliepen de twintig dienstplichtigen in de kantine van de plaatselijke voetbalclub. Voor het avondeten konden de soldaten terecht in het bejaardencentrum van het naburige Bernisse.

Volgens majoor Bremer van het Nationaal Territoriaal Commando, dat de actie coordineerde, hebben zich bij het ruimen van het glas geen ernstige ongelukken voorgedaan. Wat sneetjes hier en daar en in een geval moest iemand met glasscherfjes in zijn gezicht naar het ziekenhuis, maar deze kon na een uur het werk weer hervatten. Volgens Bremer waren de soldaten erg gemotiveerd: 'Men was dit werk natuurlijk helemaal niet gewend. Maar de ellende was voor alle soldaten duidelijk zichtbaar en er is dan ook hard gewerkt'. Bootvakanties 'De een had er duidelijk meer zin in dan de ander, maar over het algemeen is het goed verlopen en was de sfeer prima', zegt mevrouw Arkenbout van het tuinbouwbedrijf in Simonshaven. De dienstplichtigen zijn er van maandag tot en met vandaag bezig geweest met het opruimen van de scherven. De kas van 5.000 vierkante meter werd door het noodweer zwaar getroffen. De schade is moeilijk te schatten maar zal gauw honderdduizenden guldens bedragen. De eigenaar is verzekerd en de militaire assistentie kost hem alleen wat geld aan fourage. Voor de arbeid brengt Defensie de tuinders niets in rekening.

Majoor Bremer krijgt tientallen aanvragen voor militaire steunverlening aan civiele projecten. De meeste worden tevoren afgesproken, zoals in het geval van de bootvakanties voor gehandicapten op het Rode Kruisschip 'De Zonnebloem'. Bremer noemt de uitgebreide en onmiddellijk georganiseerde noodhulp voor de glastuinders uitzonderlijk. Militaire assistentie wordt niet zomaar verleend. Een belangrijk criterium is dat het leger met zijn werkzaamheden niet met het bedrijfsleven concurreert.