GEM: geen gedwongen ontslag nodig

ROTTERDAM, 9 feb. - Bij de Graan Elevator Maatschappij (GEM) zullen geen gedwongen ontslagen vallen. Tot voor kort hield de directie nog ernstig rekening met gedwongen ontslagen. Vakbondsbestuurder C. van der Knaap van de Vervoersbond CNV meldt nu echter dat de directie de bonden heeft verzekerd personeel alleen op vrijwillige basis te zullen afstoten.

De GEM is s' werelds grootste particuliere overslagbedrijf voor granen en hun substituten. De Nederlandse mengvoederindustrie is voor bijna de helft van haar aanvoer afhankelijk van de in de Rotterdamse haven gevestigde GEM. Directie en vakbonden zijn het er over eens dat de GEM personeel moet afstoten om concurrerend te blijven. De bonden hebben echter altijd gesteld dat vrijwillige afvloeiing voor voldoende inkrimping zou zorgen. April vorig jaar werd in de CAO vastgelegd dat tot en met 1993 bij de GEM geen gedwongen ontslagen zouden vallen.

Maar de directie beriep zich de afgelopen maanden op een ontbindende voorwaarde: gedwongen ontslag is wel toegestaan als faillissement dreigt. Volgens de directie onstaat die situatie indien 1 september aanstaande niet 265 mensen vrijwillig zijn vertrokken. Op het moment zijn volgens Van der Knaap pas 140 werknemers met een vertrekpremie weggegaan. Midden vorig jaar werkten 850 mensen bij de GEM. De bonden stellen dat de GEM onmogelijk op korte termijn failliet kan gaan. Een deskundige van de vervoersbond CNV concludeerde uit de financiele cijfers van de GEM dat het bedrijf voor ongeveer driekwart met eigen vermogen is gefinancierd. Slechts een kwart is geleend terwijl de gemiddelde schuld van het Nederlandse bedrijfsleven twee keer zo hoog is. Voorlopig zijn er dus voldoende middelen om aan alle betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, menen de bonden.

De directie stelt dat het eigen vermogen snel wordt uitgehold sinds het bedrijf vorig jaar in de rode cijfers is gekomen. Het verlies over 1989 wordt geschat op 11 miljoen gulden.

Volgens de vakbonden is de directie van de GEM deze week toch akkoord gegaan met een compromis-voorstel dat gedwongen ontslagen uitsluit. Het voorstel is afkomstig van de Rotterdamse havenwerkgeversorganisatie SVZ en sluit aan bij het begin dit jaar aangenomen Masterplan dat voor de komende jaren gedwongen ontslagen in de Rotterdamse haven moet voorkomen.

Het compromis voorziet ook in een vandaag gestart overleg tussen vakbonden en directie over de reorganisatie bij de GEM. De directie van de GEM was gistermiddag en vanochtend niet voor commentaar bereikbaar.