Directie Hoogovens weigert werkgarantie, CAO-overleg gestaakt

EGMOND AAN ZEE, 9 febr. - De Industriebond FNV heeft gisteren het CAO-overleg bij Hoogovens afgebroken. De bond wil zich met de leden beraden op de weigering van de directie om een garantie tegen gedwongen ontslagen te geven. Op het materiele vlak zijn vakbonden en Hoogovens-directie elkaar dicht genaderd.

Hoogovens probeert al enkele jaren 'ter versterking van de internationale concurrentiepositie' de arbeidsproduktiviteit te verhogen. Het staalconcern begon in 1986 op basis van een studie van McKinsey met de uitvoering van een programma om tot en met dit jaar de produktiviteit met twintig procent te verbeteren. Als gevolg hiervan stoot Hoogovens dit jaar nog 800 a 1.000 arbeidsplaatsen af. Over deze afslanking waren al afspraken gemaakt met vakbonden en ondernemingsraad.

Om de concurrentie uit vooral de Verenigde Staten en Japan het hoofd te bieden wil Hoogovens de produktiviteit verder opvoeren. Volgens de directie hoort het verkennend onderzoek dat momenteel gaande is tot de normale bedrijfsvoering. In de loop van dit jaar zal het concern nieuwe maatregelen aankondigen.

De Industriebond eist de garantie dat de volgende reorganisatie zonder gedwongen ontslagen zal verlopen. De directie zegt een dergelijke toezegging niet te kunnen doen omdat het onzeker is of de huidige opleving van de internationale staalmarkt zich op de langere termijn zal voortzetten.

De Hoogovens-top wijst erop dat de reorganisatie tussen 1986 en 1990 ook zonder gedwongen ontslagen is verlopen. Dat moet de vakbonden vertrouwen geven, aldus directeur personeel mr. J. Heusdens. Alleen de bonden van middelbaar en hoger personeel (Unie BLHP en VHHP) geloven in de goede intenties van de directie.

De Industriebond FNV vindt voortzetting van het CAO-overleg zinloos als Hoogovens geen harde toezeggingen over de werkgelegenheid wil doen. De bond zal dinsdag het laatste CAO-bod van Hoogovens met een negatief advies aan de leden voorleggen. Wijzen de leden dat bod af, dan volgen stakingsacties.

Het is volgens FNV-onderhandelaar J. Schalkx onvoorspelbaar welk standpunt de leden zullen innemen. Het eindbod van Hoogovens - 3,75 procent loonsverhoging, 2 procent eenmalige uitkeringen enn een hogere winstdeling - overtreft de recente CAO-afspraken in de metaal- en metaalnijverheid. Schalkx wilde geen afzonderlijk oordeel over de loonparagraaf geven.

Ook de Industrie- en voedingsbond CNV is teleurgesteld over de weigering van Hoogovens een garantie tegen gedwongen ontslagen te geven, aldus bestuurder G. Mastenbroek. De CNV-leden krijgen eveneens het eindbod van Hoogovens met een negatief advies voorgelegd.

Die garantie weegt voor beide industriebonden zwaarder dan verdere arbeidstijdverkorting voor de dag- en kantoordienst. De bonden handhaven vooralsnog hun wens om voor de drieduizend werknemers in de dagdienst in fasen een 36-urige werkweek in te voeren, maar ze zijn bereid hiervvan af te zien als Hoogovens een harde garantie wil geven.

De bonden van hoger personeel (Unie BLHP en VHHP) zijn vooral slecht te spreken over het intrekken van de verbeterde winstdelingsregeling, waardoor de werknemers een extraatje van ruim 3 procent mislopen.

Hoogovens heeft overigens wel enkele concrete voorstellen gedaan op het gebied van werkgelegenheid. Voor werkervaringsplaatsen is 1 miljoen gulden beschikbaar. Op de bedrijfsschool is plaats voor 130 nieuwe leerlingen. Voor zo'n twintig meisjes komt er een schakelklas wis- en natuurkunde. Hoogovens wil verder vijftig academici en HBO'ers boven de sterkte aannemen.