Dienstplichtigen tegen kernwapens toch in dienst

UTRECHT, 9 febr. - Dienstplichtig militairen met principiele bezwaren tegen kernwapens kunnen in principe gewoon in dienst blijven. De Raad van State vernietigde gisteren een besluit van de minister van defensie om de dienstplichtige P. Smeeman uit dienst te zetten omdat hij geen kernwapens wilde bewaken.

De soldatenvakbond VVDM ziet de uitspraak als een 'principiele overwinning'.

Smeeman weigerde als diensplichtig militair een zogenoemde 'site-wacht' te lopen. Na procedures voor achtereenvolgens de Krijgsraad, het Hoog Militair Gerechtshof en de Hoge Raad werd hij daarvoor veroordeeld tot drie weken cel in Nieuwersluis.

Toen Smeeman in 1986 een herhalingsoproep kreeg deed hij een beroep op de Wet Gewetensbezwaarden Militaire Dienst om te voorkomen dat een nieuwe weigering kernwapens te bewaken hem weer op een veroordeling zou komen te staan. Hij wilde echter niet als gewetensbezwaarde erkend worden, omdat hij niets tegen de dienstplicht heeft.

Tegen zijn wil erkende de minister van defensie hem toch als zodaning. De Raad van State heeft dat besluit nu vernietigd.