Buitenlandse reserves Z-Afrika stijgen fors na legalisering ANC

KAAPSTAD, 9 febr. - De deviezenreserves van Zuid-Afrika zijn in de loop van deze week, na de dramatische aankondiging van president De Klerk over de opheffing van het verbod op het ANC, met niet minder dan 1,1 miljard gulden gestegen.

Dit heeft Chris Stals, de president van de centrale bank gisteren bekend gemaakt. Op een persconferentie deelde Stals mee dat de reserves binnen het veranderde politieke klimaat gestaag zijn toegenomen sinds De Klerk in oktober president werd, en sedert het begin van 1990 zelfs met een 1,8 miljard gulden zijn toegenomen.

Hij zei dat hierdoor 'het grote optimisme van het buitenland inzake de volstrekt nieuwe politieke situatie in Zuid-Afrika' werd weerspiegeld, al waarschuwde hij ervoor dat de onverwachte geldstroom wel eens van korte duur zou kunnen zijn.

De ommekeer is even dramatisch als de vlucht van buitenlands kapitaal die volgde op de rampzalige 'Rubicon'-toespraak van de toenmalige president Botha in augustus 1985. Botha boorde toen de verwachting de grond in dat hij een belangrijke hervormingstoespraak zou houden. In plaats daarvan hield Botha een strijdlustige, aartsconservative rede. Aangezien de buitenlandse banken hun korte-termijn leningen na die zware teleurstelling terugeisten, daalde de koers van de Zuidafrikaanse rand in tien dagen met 35 procent en werd de regering gedwongen de geldhandel aan strenge banden te leggen.

Sindsdien is de geldhandel gespannen geweest omdat Zuid-Afrika is gehouden aan een strak schema van terugbetaling met betrekking tot buitenlandse leningen. De rand, die een paar jaar terug nog $1,40 waard was, wordt nu voor zo'n 35 dollarcent verhandeld.

Stals zei gisteren dat er een belangrijke wijziging heeft plaatsgehad in de houding van de buitenlandse banken. Die hadden De Klerks aankondigingen van 2 februari blijkbaar voorzien, waardoor het voor Zuid-Afrika gemakkelijker was geworden korte-termijn handelskredieten te verkrijgen. Bij leningen voor een langere termijn is er evenwel nog niets veranderd.

Ook was er tot dusver nog geen enkele aanwijzing dat Zuid-Afrika als gevolg van de door De Klerk aangekondigde veranderingen geld zou kunnen lenen van het Internationale Monetaire Fonds, aldus de president van de centrale bank.