Brabantse wijken voorzien problemen

DEN BOSCH, 9 febr. - Ruim de helft van de Brabantse gemeenten met meer dan 15.000 inwoners heeft te maken met ernstige problemen in vooral de sociale woningbouw. Dat blijkt uit een enquete van het provinciebestuur. Van de 41 gemeenten die de enquete invulden zeiden 22 problemen te hebben of die op termijn te verwachten in met name de na-oorlogse wijken en buurten. Ze kampen met leegstand, door de sociale opbouw van wijken en door criminaliteit. Verder speelt de slechte bouwtechnische staat een rol. De problemen lijken het ernstigst in wijken die tussen 1969 en 1974 zijn gebouwd. Brabant telt 131 gemeenten.