Berenschot handhaaft mening in conflict Etty

AMSTERDAM, 9 febr. - 'Het openbaar maken van een brief aan wethouder Etty is niet elegant, maar Berenschot blijft erbij dat er geen tussenrapportage heeft plaatsgevonden'.

Dit zegt drs. L. Markesteyn van het adviesbureau Berenschot in reactie op de uitlatingen van Amsterdams wethouder W. Etty (financien) deze week in de gemeenteraad dat Berenschot onzorgvuldig en onjuist heeft gehandeld. Berenschot betwistte deze week in een brief de lezing van Etty dat er een tussenrapportage over bezuinigingen bij het Amsterdams Uitburo (AUB) is geweest op 10 augustus 1989. Gemeenteraadslid B. Holvast (Groen Links), die de zaak tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde stelde, vroeg zich af wie de waarheid sprak: Etty of Berenschot. Etty nam de zaak persoonlijk op, omdat hij niet voor leugenaar wilde worden uitgemaakt. De raad steunde hem. Volgens Holvast is het nooit zijn bedoeling geweest Etty's integriteit in twijfel te trekken. Hij meent dat B en W duidelijk met lege handen staan in hun argumentatie voor extra bezuinigingen op de kunstbegroting. 'Een van de twee partijen heeft gelijk, Berenschot of B en W. Het laatste woord is er nog niet over gezegd.' Gisteren heeft de ondernemingsraad van het AUB opgeroepen tot een inhoudelijke discussie over Berenschots rapport van oktober '89. 'De bezuinigingen die de gemeente wil doorvoeren worden niet door Berenschot geadviseerd. Het onderzoek heeft aangetoond dat het AUB effectief en efficient werkt', aldus de ondernemingsraad.