Uitzicht op nieuwe CAO in wegtransport

ROTTERDAM, 8 febr. - In het wegvervoer lijken de vakbonden en de werkgeversorganisaties NOB, PCB, KVO en FNK het vrijwel eens over een nieuwe CAO. Schriftelijke uitwisseling van standpunten heeft geleerd dat de verschillen klein zijn, aldus een woordvoerder van de Vervoersbond FNV. De transportwerkgevers verlangen van de vervoersbonden een 'gedetailleerd agenda-voorstel' als voorwaarde voor heropening van het overleg. 'Over de loonruimte van 3,95 procent zijn we het eens', aldus de woordvoerder van de FNV- bond, 'het gaat alleen nog over de verdeling daarvan'.

De vervoersbonden bereikten eerder al een akkoord met de KNVTO, de belangenorganisatie van grotere transportondernemingen. De bonden gaan akkoord met de aangeboden loonsverhoging van 2,5 procent en de financiering van de VUT. Zij hebben echter grote moeite met het voorstel van de werkgevers om de nachttoeslag te schrappen. Onenigheid bestaat ook over de ploegendiensttoeslag en het 'overstaan' in het buitenland. De Vervoersbond CNV laakt de 'kinderachtige houding' van de werkgevers. 'Blijkbaar is het wantrouwen bij de werkgevers zo groot dat ze niet aan de CAO-tafel durven terug te keren zonder alles van de tevoren tot in punten en komma's vast te leggen', aldus bestuurder J. Wienen van de Vervoersbond CNV. De werkgevers beschouwen hun voorstellen als een laatste bod.

Verschuivingen zouden tot 'onoverkomelijke problemen' leiden.

Namens de vier organisaties dreigt onderhandelaar W. Belksma de vervoersondernemingen het advies te geven overeenkomsten af te sluiten buiten de bonden om. Onderhandelaar J. Wienen van de Vervoersbond CNV vermoedt dat het de werkgevers daar uiteindelijk om te doen is. 'Het gaat om de invulling van de laatste 0,5 procent', zei hij in een reactie. De bonden wijzen er ook op dat de reeds afgesloten cao met de KNVTO eveneens een loonsverhoging van 2,5 procent kent.