Schilder Elout dicht transparant in vorm en kleur

Tentoonstelling: Allard Elout, schilderijen, t/m 10/3 in Museum Willem van Haren, Van Harenspad 50, Heerenveen. Geopend: di. t/m vrij. 10-17 u., za. 11-17 u., maandag 14-17 u.

De elf olieverfschilderijen die Allard Elout (40) in het Heerenveense Museum Willem van Haren exposeert, hebben titels als Meeting the bull, The go between, Reversal of light en Return to centre, waarmee de schilder zijn diepere, zelfs metafysische bedoelingen aanduidt, zijn bespiegelingen over de kosmos, de schepping, het begin van alle dingen. Hij tracht zijn gepeins over de bovenzinnelijke waarheden van het oerverhaal te concretiseren in een eigen variant van het constructivisme, een spel met cirkels, lijnen en veelhoeken die soms in het perspectief van een peilloze diepte rondwentelen en dan weer gevangen blijven binnen de twee dimensies waar zij, door en over elkaar schuivend, de geometrische schaduwen zijn van een verblindend felle lichtzuil.

Maanden

Het werk, zoals dat de afgelopen vijf jaar is ontstaan, verraadt de concentratie en hardnekkigheid waarmee de schilder zich, niet het minst in ambachtelijke zin, met het ontwikkelen en vervolmaken van deze beeldtaal heeft beziggehouden. Omdat aan elk doek weken, zo geen maanden werd gewerkt moest de omvang van de expositie beperkt blijven. Na het maken van reeksen schetsontwerpen, zet Elout een schilderij op door de basisgedachte ervan in houtskool op het linnen te brengen. Daarna volgt een onderschildering in lichte, grijze tinten, waarover dan zes a acht altijd met wit vermengde kleurlagen worden aangebracht. De verf is transparant waardoor andere kleuren, tinten en tussentinten worden opgebouwd, waarbij echter de structuur van het linnen zichtbaar blijft. De figuren in de composities worden door deze werkwijze als vanzelfsprekend met elkaar verbonden in een gamma van in elkaar verlopende kleuren. Het knappe is dat niet is te zien waar de ene tint ophoudt en de andere kleur begint. Het enige punt van kritiek zou kunnen zijn dat de ingehouden en nooit contrasterende kleuren de doeken te koel en te afstandelijk maken, hetgeen nog wordt versterkt door de gladde afwerking. Allard Elout is, hoewel hij al sinds zijn jeugd schildert en tekent, pas op latere leeftijd professioneel met de kunst begonnen. Na een studie bosbouw en tuinarchitectuur en verschillende werkzaamheden ging hij omstreeks zijn dertigste naar de academie Vredeman de Vries in Leeuwarden. Sindsdien is hij zich steeds meer gaan toeleggen op zijn metafysische constructies, zoekend naar een op zijn belangstelling voor oosterse en westerse wijsbegeerte aansluitende beeldtaal. Tot dusver bleven zijn tentoonstellingen grotendeels beperkt tot het noorden van het land. De expositie met zijn recente werk in Heerenveen vertoont een kwaliteit die landelijke aandacht verdient. Ook zonder de filosofische achtergrond kunnen de schilderkunstig perfecte doeken worden gewaardeerd als gedichten in vorm en kleur.

    • Bas Roodnat