Revolutionaire Griekse Borganisatie eist roof op

ATHENE, 8 febr. - De 'revolutionaire organisatie 17 November', die sinds 1975 al veertien zorgvuldig uitgekozen slachtoffers heeft gemaakt, heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen voor de spectaculaire roof, bij klaarlichte dag, van twee bazooka's uit het Atheense oorlogsmuseum, dat slechts aan een kant bewaakt bleek. Zij was het ook die in december, op een zorgvuldig bewaakte legerplaats bij Larissa (Midden-Griekenland) een grote hoeveelheid projectielen buit maakte, waaronder raketten die van 450 meter afstand kunnen worden afgeschoten door de genoemde bazooka's uit de Tweede Wereldoorlog. Op een trotse foto die zij liet verspreiden ziet men het hele arsenaal wapens, inclusief de pistolen die vorige zomer uit een Atheens politiebureau werden gestolen bij een al even spectaculaire actie. Op de achtergrond prijken afbeeldingen van Marx, Guevara en Aris Velouchiotis, een Grieks partizanenleider uit de jaren veertig. 'De Atheners wachten op de grote knal', aldus een van de vette krantekoppen die aan het wonderlijke gebeuren zijn gewijd. In 1985 is op het Atheense vliegveld een aanslag met een bazooka, van 250 meter afstand, gepleegd op een Jordaans verkeersvliegtuig, die echter mislukte. Wat wordt het doelwit van de 17de November, vraagt men zich hier nu angstig af. Zelf waarschuwt de organisatie, in de uitvoerige proclamatie die zij als gebruikelijk op haar operatie liet volgen: 'Elke politieman loopt gevaar die zich leent voor het neerschieten van burgers.'

Dit is de reactie op de vrijspraak in hoger beroep, twee weken geleden, van een politieman die, in 1986 in een benarde situatie, een vijftienjarige jongen had doodgeschoten met een schot in het achterhoofd, dus terwijl hij op de vlucht ging. Deze uitspraak heeft enorme deining verwekt en leidde tot de bezetting van tal van onderwijsinstellingen, voornamelijk door anarchistisch ingestelde groeperingen. De partijleiders Papandreou (socialist) en Florakis (communist) hebben het vonnis openlijk bekritiseerd. De jongste proclamatie van de organisatie, die al vijftien jaar lang dezelfde schrijfmachine gebruikt, werd voor het eerst afgedrukt in de Epikerotika (Actualiteit), de enige serieuze krant die Papandreous socialistische PASOK steunt. Deze zag haar oplage dientengevolge enorm stijgen, maar riskeerde het opkomen van nieuwe beschuldigingen van rechts dat de 17de November en de PASOK iets gemeenschappelijks met elkaar zouden hebben. Overigens worden in de ellenlange proclamatie alle drie de grote partijen even sarcastisch bespot. Kort tevoren was het probleem hoe de kranten moeten omspringen met deze proclamaties in het parlement aan de orde gesteld door Dora Bakoyannis, dochter van de conservatieve partijleider Mitsotakis en weduwe van de politicus Pavlos Bakoyannis die vorige zomer door de 17de November werd neergeschoten. Zij diende een initiatiefwet in die dergelijke publikaties van 'terroristische groepen' moet verbieden. Zij acht het een even krankzinnige als ongezonde situatie dat een organisatie als de 17de November, die allerlei radicale theorieen wil luchten en haar slachtoffers wil belasteren, gratis publiciteit daarvoor kan krijgen in de vorm van hele bladzijden, elke keer dat zij een moord of andere gewelddaden heeft gepleegd. De moorden vormen, zo poneert zij, een goedkope vervanging voor de kapitalen die men anders voor advertenties zou moeten neertellen. Als de kranten ze niet publiceren, houdt ook het moorden op, zo verwacht mevrouw Bakoyannis. Maar haar wetsvoorstel, dat later deze maand opnieuw in behandeling komt, zal het waarschijnlijk net niet halen. Behalve socialisten en communisten zien ook enkele conservatieven het als een gevaarlijke aantasting van de persvrijheid en het recht van het publiek op informatie, nog afgezien van de vraag hoe men 'terroristen' moet definieren. 'Tijdens de kolonelsjunta kwam Van der Stoel naar Griekenland en vroeg vergunning, enkele gevangen politici, conservatieven en socialisten, onder wie ook mijn persoon, te bezoeken.

Hij kreeg te horen: dat zijn terroristen', aldus PASOK- spreker Charalamvopoulos, oud- minister van defensie, die het wetsvoorstel bestreed.

    • Frans van Hasselt