PvdA wil 'schone' elektriciteit aan DDR leveren

DEN HAAG, 8 febr. - De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt dat de kerncentrales in de DDR moeten worden gesloten omdat die gevaarlijk zouden zijn. Westeuropese landen zouden vervolgens elektriciteit aan Oost- Duitsland moeten leveren. Dit bleek gisteren bij de behandeling van de begroting van Milieubeheer in de Tweede Kamer. In de DDR staan thans twee kerncentrales die vijftein procent van de elektriciteitsproduktie verzorgen. Aan een derde centrale wordt gebouwd. Ook de elektriciteitproduktie uit bruinkool is zeer vervuilend. Uit deze bron komt 82 procent van de energie. De rest wordt opgewekt uit olie die uit de Sovjet-Unie wordt geimporteerd. CDA en PvdA willen dat in het algemeen meer hulp wordt gegeven aan Oosteuropese landen om daar de vervuiling van het milieu drastisch te verminderen.

CDA-Kamerlid Lansink zei dat hulp aan Oost-Europa aan voorwaarden ten aanzien van het milieubeleid moet worden gebonden. Hij pleitte ook voor de instelling van een Europese milieu- inspectiedienst en voor een Europees milieufonds. VVD-Kamerlid Te Veldhuis meent dat het rendement van het geld dat in Nederland aan milieumaatregelen wordt uitgegeven kan worden verhoogd door een deel daarvan aan milieuhulp in Oost-Europa te besteden. In eigen land zou het beleid dan niet tot het uiterste hoeven te gaan.