Plan: voorrang allochtone student

ROTTERDAM, 8 febr. - De Universiteit van Amsterdam wil bij de studierichtingen geneeskunde en tandheelkunde een vast aantal plaatsen reserveren voor allochtone studenten. Dit om de deelname van etnische minderheden aan het hoger onderwijs te vergroten en te voldoen aan de vraag naar allochtone artsen. Minister Ritzen (onderwijs) is enthousiast over het plan, verklaarde zijn woordvoerder vanmorgen desgevraagd. Het college van bestuur onderzoekt de mogelijkheid om bij de twee studierichtingen, waarvoor een studentenstop geldt, vijf procent van de 245 plaatsen voor allochtonen apart te zetten. Studenten uit de etnische minderheden zijn in het hoger onderwijs ondervertegenwoordigd, aldus de universiteit. Bovendien bestaat in de samenleving toenemende behoefte aan allochtone artsen. Minister Ritzen zal zich volgens diens woordvoerder 'maximaal inspannen om de wettelijke belemmeringen voor het Amsterdamse plan weg te nemen'.

Een grotere deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs is onderdeel van het onderwijsbeleid. Universiteiten mogen volgens de huidige wettelijke regelingen niet op eigen initiatief procedures voor studentenstops bijstellen. Dit behoort tot de bevoegdheid van de minister van onderwijs. Deze heeft in het verleden wel sommige groepen, zoals politieke vluchtelingen, een 'hogere inlotingskans' gegeven. De voorzitter van de vereniging van universiteiten VSNU, ir. P. van der Schans, vindt het plan een 'interessant idee', aldus een woordvoerder. De VSNU betwijfelt wel of het plan op korte termijn gerealiseerd kan worden.