Onderwijskundige hulp voor Polen vanuit Nederland

DEN HAAG, 8 febr. - De Nederlandse overheid gaat Polen helpen problemen in het onderwijs op te lossen. Tijdens een bezoek van enkele dagen aan Polen heeft een delegatie van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur een inventarisatie gemaakt van mogelijke hulpprojecten. Hierdoor kan de Nederlandse regering concrete besluiten nemen. Volgens de delegatie heeft Polen in het basis- en voortgezet onderwijs hulp nodig bij het opzetten van onderwijs in Engels en Duits, onderwijs in democratie en een nieuwe lerarenopleiding.

In het hoger onderwijs is een nijpend gebrek aan apparatuur en vakliteratuur. Daarnaast zou Nederland kunnen helpen bij voorzieningen voor gehandicapte studenten, rechten-opleidingen, managementcursussen, afstandsonderwijs en internationale uitwisselingen.