Onderhandelingen over nieuwe CAO Hoogovens in kritieke fase

EGMOND AAN ZEE, 8 febr. - De CAO-onderhandelingen tussen de directie van het staalconcern Hoogovens en de vakbonden hebben gisteren nauwelijks resultaat opgeleverd. Het overleg wordt op verzoek van de directie vandaag voortgezet. Het belangrijkste geschilpunt tussen beide partijen zijn de loonsverhogingen. De industriebonden van FNV en CNV eisen in een CAO van vijftien maanden 4 tot 4,75 procent meer loon. De leiding van het concern biedt per 1 april dit jaar een verhoging van 2,75 procent. Dat is driekwart procent meer dan Hoogovens in het voorlaatste overleg heeft aangeboden. Daar staat een 'afvlakking' van de verhoging van de winstdeling tegenover met eveneens 0,75 procent tot 2,4 procent.

In januari volgend jaar zou dan nog een loonsverhoging van 0,5 procent kunnen volgen.

De onderhandelaar voor Hoogovens mr J. Heusdens acht de kans op het bereiken van een akkoord niet groot door de negatieve reactie van de industriebonden op het laatste bod. Hij zei dit op een persconferentie in Egmond aan Zee. De bonden van het hoger personeel (Unie BLHP en VHHP) zijn positiever Bestuurder J. Schalkx van de Industriebond FNV noemt het bod van Hoogovens 'onbegrijpelijk en onverteerbaar voor de werknemers gezien de hoge winst van het concern'.

Hij verwacht dat de onrust onder de 17.000 werknemers nog zal toenemen. Vorig weekeinde hebben twee afdelingen van het bedrijf het werk al voor enige tijd onderbroken.

De directie van Hoogovens en de bonden zijn het ook oneens over de eis om de arbeidstijd voor de drieduizend werknemers in dag- en kantoordienst tot 36 uur te verkorten. Hoogovens vindt een verdere arbeidstijdverkorting niet verantwoord en wil alleen de mogelijkheid voor het opsparen of het uitbetalen van atv-dagen verruimen. De Industriebond FNV stelt echter een gefaseerde invoering van de 36-urige werkweek voor, die in juni 1991 moet zijn afgerond. Hoogovens heeft voor de werkgelegenheid wel een toezegging gedaan.

Het concern is bereid de nieuwe reorganisatie zonder gedwongen ontslagen door te voeren. De Industrie- en Voedingsbond CNV wil verder gaan door twee procent van de loonsom aan werkgelegenheid te besteden. In de onderhandelingen is de vervroegde uittreding (Vut) geen struikelblok. Hoogovens wil de Vut op zestig jaar handhaven en bovendien deeltijd-Vut invoeren. Werknemers van 59 jaar met veertig dienstjaren kunnen eenmalig vervroegd uittreden.