Nedap

Bij een omzet van f. 87 miljoen (vorig jaar f. 71,5 miljoen) heeft Nedap (elektronische bewakings- en detectiesystemen) vorig jaar 25 procent meer nettowinst gemaakt dan in 1988: f. 5,4 miljoen tegen f. 4,3 miljoen. Voorgesteld wordt het dividend te verhogen van f. 9 tot f. 10,50. Omdat het bedrijf zestig jaar bestaat, krijgen aandeelhouders f. 1,50 extra zodat het totale dividend dan f. 12 bedraagt. Dit contante dividend mag desgewenst in de vorm van een later te bepalen keuzedividend worden opgenomen, zo heeft de directie bekendgemaakt. De stijging van de omzet is vooral te danken aan de goede gang van zaken bij de detectiesystemen, zoals antiwinkeldiefstal- en veecode-systemen. De omzet van deze groep steeg van f. 43 miljoen tot f. 56 miljoen. De winst v o o r belastingen die in 1988 f. 6,9 miljoen beliep is in 1989 uitgekomen op f. 8,4 miljoen.

Weliswaar lag de omzet en produktie in het tweede halfjaar op een wat hoger niveau dan in de eerste helft van het jaar, doch dit was onvoldoende om de hogere bedrijfslasten op te vangen. Door het projectmatige karakter van veel opdrachten verloopt de omzet niet altijd evenredig met de lasten, waardoor tijdelijk een lichte druk op de resultaten kan ontstaan. Het aantal medewerkers steeg van 387 tot 409.