Le Pen blijft bij omstreden uitspraak

PARIJS, 8 febr. - Voor de Franse rechts-extremist Jean- Marie Le Pen blijft de uitroeiing van de joden tijdens de Tweede wereldoorlog een 'detail van de geschiedenis'.

In een vraaggesprek met een krant vandaag rechtvaardigt hij zijn gewraakte uitspraak: 'Wat heb ik gezegd? De gaskamers zijn een detail van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Dat is een evidentie. Een detail kan iets onbelangrijks, maar kan ook iets essentieels zijn. Ik veroordeel de barbaarse daden van de nazi's, maar ook die van de communisten en alle andere barbaarsheden.'

Over het uitschelden van een joodse onder-minister in Frankrijk zegt Le Pen: 'Ik heb het recht om over kwesties uit de oorlog te spreken met een zeer grote vrijheid, omdat ik in de oorlog meer risico's heb genomen dan de meeste mensen.'

Le Pen verwijst soms naar een verzetsverleden, dat door velen betwist wordt. De rechts-extremist citeert vervolgens Andrej Sacharov, die vlak voor zijn sterven op de vraag 'Wat is een dissident' antwoordde: 'Een man die zegt wat hij denkt.'

Het woordgrapje 'Durafour- crematorium' op de naam van de Franse liberale minister Durafour (four betekent oven) vindt Le Pen onschuldig: 'Op het smaadproces kwamen vroegere studenten van Durafour vertellen dat hij als professor ook al zo genoemd werd. Mij noemen ze bij voorbeeld 'Le Pen de mort'.'

Dit is een woordspeling op 'la peine de mort', Frans voor de doodstraf. De Franse televisiekijkers konden eerder deze week getuige zijn van een debat tussen vertegenwoordigers van extreem rechts en leden van de joodse gemeenschap, dat uitliep op een vechtpartij toen een van de aanwezigen vraagtekens zette bij het bestaan van gaskamers.