Landdag.

In Theater Bellevue in Amsterdam wordt op 11 februari een Russische landdag op het thema Oberioe gehouden. Oberioe was een absurdistische beweging aan het eind van de jaren twintig in Leningrad.

De dag is georganiseerd door het Slavisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam en het Cultureel Bureau Rusland CIRC. Armando. Schrijver, schilder en violist Armando gaat lezen en spelen met het Koninklijk Zigeunerorkest Tata Mirando. Deze theatergebeurtenis heeft twee keer plaats: op 26 februari in de Amsterdamse Stadsschouwburg en op 1 maart in het muziekcentrum De Oosterpoort in Groningen.

Als gast treedt Cherry Duyns op.