Kritiek op verkeersbeleid van kabinet

DEN HAAG, 8 febr. - Het kabinet Lubbers/Kok heeft tot nu toe verzuimd een drastische ommezwaai in het verkeersbeleid aan te geven. Het regeerakkoord is vaag en een werkelijk sturend beleid ontbreekt nog. Dat zegt de Initiatiefgroep Wijs op Weg in een notitie over het verkeersbeleid voor de periode tot 1994. In deze actiegroep werken vertegenwoordigers van onder meer milieu- en vervoersorganisaties samen. Een duidelijk signaal dat het kabinet ernst wil maken met een milieuvriendelijk verkeersbeleid zou volgens Wijs op Weg het schrappen van de nieuwe tunnels in de Randstad en bijbehorende wegen zijn.

Wijs op Weg vreest dat het aantal autokilometers in deze regeerperiode nog fors zal stijgen, als het beleid niet wordt gewijzigd. Waar volgens de bestaande regeringsplannen wordt uitgegaan van een groei van 2 procent per jaar en de praktijk een stijging van 7 procent laat zien, zou er juist een daling van 7 procent moeten zijn, gelet op de eisen van milieu en energie. Wijs op Weg heeft op een rij gezet wat er de komende vier jaar moet gebeuren om tot de gewenste verschuiving van autoverkeer naar openbaar vervoer te komen. Om te beginnen is een investeringsstop in alle wegen- en tunnelplannen gewenst en moeten de knelpunten in het spoornet zijn opgeheven. Bovendien moeten de NS in Rotterdam de Willemsspoortunnel hebben geopend, rijden er spitsbussen zoals het streekvervoer die nu voorziet, gaat er van Utrecht-Centrum naar de Uithof een sneltram en hebben zowel de spoorwegen als het busvervoer de benodigde capaciteitsuitbreidingen gerealiseerd. De notitie bevat verder aanbevelingen om deze regeerperiode het autorijden anderhalf keer zo duur te maken in vergelijking met het openbaar vervoer, de maximumsnelheid op snelwegen op 100 kilometer te stellen en binnen de bebouwde kom, uitgezonderd doorgaande wegen, op 30 kilometer. Bedrijven voltooien plannen om hun personeel minder autokilometers te laten rijden. Het reiskostenforfait wordt afgeschaft en autorijden wordt ook anderszins fiscaal onaantrekkelijker gemaakt. De geregelde driewegkatalysator wordt verplicht voor elke auto, aldus het voorstel van Wijs op Weg.