Kok: problemen voor DDR

OOST-BERLIJN, 8 febr. - Minister Kok (financien) is bang dat bij een 'te snelle' vorming van een monetaire unie tussen de beide Duitse staten drie vierde van de DDR-bedrijven in moeilijkheden komt. Samenvoeging van de muntstelsels, aldus Kok, kan alleen zonder problemen verlopen als tegelijkertijd aan een aantal economische voorwaarden wordt voldaan. Er moet ook een functionerende economie tegenover staan. 'Er is een onlosmakelijk verband tussen een monetaire en een economische integratie van Duitsland.' Alleen al het feit dat de produktiviteit in de DDR de helft is van die in de Bondsrepubliek maakt duidelijk, dat er nog vele problemen zijn te overwinnen. De Nederlandse minister zei dit gisteravond in Oost-Berlijn na afloop van gesprekken met waarnemend minister Walter Siegert van financien en plaatsvervangend minister-president Christa Luft (tevens minister van economische zaken). Kok is met een twaalf man sterke delegatie van de PvdA in Berlijn voor deelname aan een congres van de sociaal-democratische partijen in de Europese Gemeenschap. Hij combineerde dat gisteren met een bezoek aan zijn DDR-collega's. Volgens Kok is de wijze waarop de Duitse hereniging vorm krijgt, 'van niet geringe betekenis voor het monetaire en economische gebeuren in Europa als geheel.'

De ontwikkeling raakt ook heel sterk de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven, zei hij. De neiging moet worden onderdrukt om zich als Westeuropese landen wel bezig te houden met landen als Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije, maar de DDR als het ware aan de Bondsrepubliek over te laten.

Vanmorgen zei Kok tegen SPD-leider Vogel dat Nederland maandag in Brussel op het EG- beraad de Westduitsers niet alleen zal aanhoren over de monetaire unie. 'Wij willen bij het proces betrokken zijn', aldus Kok.

    • Rob Meines