Kamer biedt weinig verzet tegen herindeling Waterland

DEN HAAG, 8 febr. - Staatssecretaris De Graaff-Nauta (binnenlandse zaken) heeft gisteravond in de Tweede Kamer geen tegenstand van betekenis ontmoet bij de gemeentelijke herindeling van het gebied Waterland in Noord-Holland. Alleen CDA en SGP trachtten nog de zelfstandigheid van de gemeente Marken te bewaren. D66, gesteund door het GPV, wilde het gebied Landelijk-Noord, waartoe onder meer de Volgermeerpolder behoort, aan Waterland toevoegen. Wel zou Amsterdam verantwoordelijk moeten blijven voor de saneringskosten, aldus mevrouw Scheltema (D66). Het kabinet wil dit gebied echter bij Amsterdam laten uit financiele overwegingen. Voor geen van beide amendementen tekende zich gisteravond een meerderheid af. Per 1 januari 1991 zullen Broek in Waterland, Ilpendam, Jisp, Katwoude, Landsmeer, Marken, Monnickendam, Wormer en Wijdewormer naar verwachting worden opgeheven. Dan worden de gemeenten Waterland, Ilperveld en Wormerland gevormd. Het Kamerlid Frissen (CDA) wilde dat De Graaff-Nauta aan Marken de status van Waddeneiland toekende waardoor er ruimere financiele mogelijkheden zouden ontstaan. Volgens Frissen zou opname van Marken in Waterland de identiteit van het dorp doen 'verdampen'.

Hij herinnerde er aan dat ook het Limburgse dorpje Thorn zelfstandig mag blijven. De Cloe (PvdA) meende dat juist het deelnemen aan een grotere gemeente het eigen karakter van Marken 'wel eens meer zou beschermen dan het zelfstandig blijven'.

Meer in het algemeen merkte hij op dat gemeentelijk herindeling geen 'verkolchozisering' van het platteland betekent. 'Ook na een herindeling blijft de woon- en leefgemeenschap bestaan, wordt de voetbalclub niet opgeheven en komt elke dag toch nog de zon op'.

Het CDA toonde zich bezorgd over de financiele vooruitzichten van de nieuwe gemeente Wormer die 'erg pover' zouden zijn. De Graaff-Nauta ontkende dit. Zij meende dat van de herindeling een positief effect zou uitgaan. Alle drie nieuw te vormen gemeenten hebben volgens haar een 'gezond financieel perspectief'.

Blijvende zelfstandigheid voor Marken zou volgens de staatssecretaris leiden tot een permanente artikel 12-status.