Japan leent VS weer volop

NEW YORK, 8 febr. - De Verenigde Staten worden er steeds hardhandiger aan herinnerd dat zij een schuldenland zijn. Dat blijkt uit de veiling van overheidspapier die gisteren voor twee derde achter de rug was en die vandaag haar laatste dag beleeft. Buitenlandse beleggers kochten gisteren en eergisteren gretig de staatsobligaties, wat leidde tot bijkans euforische stemmingen op de kapitaalmarkten. Maar vrijwel alle nieuws was goed nieuws na de sombere stemming van de afgelopen weken. Weinig aandacht kreeg het feit dat de Amerikaanse overheid een flinke rente moest bieden om die kopers aan te trekken. J. Timmer, manager vastrentende waarden van ABN Capital Markets in New York, denkt dat als alleen 'fundamentele' factoren in het spel waren, de rente een kwart tot een half procentpunt lager zou zijn. De rendementen op obligaties met drie en tien jaar looptijd zijn nu op het hoogste niveau in acht maanden, en niet omdat in de Verenigde Staten de economie zo hard draait - voornamelijk omdat de rentestanden in West- Duitsland (binnenkort: Duitsland) en Japan stijgende zijn. Alleen door een fors hogere rente te bieden dan Duitse en vooral Japanse beleggers thuis kunnen vinden trekt het Amerikaanse ministerie van financien die buitenlandse beleggers aan. Opmerkelijk was ook dat de Japanse institutionele beleggers, geheel tegen tegen hun gewoonte in, geweldige hoeveelheden obligaties met een korte looptijd van drie jaar kochten. Dat zou erop kunnen duiden dat zij hebben besloten dat lange-termijninvesteringen in de VS gevaarlijk worden. Pas vandaag, als de 30-jaarsobligatie is geveild, weten we of dat inderdaad zo is.

Als de Japanners vandaag minder dan de gebruikelijke 30 tot 40 procent van het 30-jaarspapier opkopen dan heeft een duidelijke verschuiving plaatsgehad naar korte-termijnrisico. Of dat nu gebeurt of niet, duidelijk is in ieder geval dat op dit moment de lange rente (meer dan een jaar) in de VS wordt bepaald door het buitenland. Eindelijk voelen de Amerikaanse consumenten - de hypotheeknemers, de credit card-kopers en de auto- op-kredietkopers - het effect van de spilzucht van president Reagan en de Congresleden in de jaren tachtig. Als die immers niet zo'n hoog tekort hadden opgebouwd, was de afhankelijkheid van de Amerikaanse federale overheid van buitenlandse beleggers een stuk minder geweest. Nu bepalen de rentestanden in Japan en West-Duitsland in grote mate de rentestand in Amerika. Zij zullen niet de Amerikaanse rente kunnen dicteren, omdat de Amerikaanse minister van financien ook een zekere macht over hun heeft. De VS vormen de enige plaats ter wereld waar institutionele beleggers hun enorme spaarfondsen kwijt kunnen; tot op zekere hoogte zijn zij stamgasten in een dorp met maar een cafe. Japanse institutionele beleggers kochten dinsdag volgens handelaren maar liefst 30 tot 40 procent van het drie-jaarspapier, waar zij normaal gesproken hun neus voor ophalen. De emissie trok 3,4 keer zo veel geld als obligaties beschikbaar waren, een teken dat beleggers het rendement aantrekkelijk vonden. Het rendement kwam uit op 8,43 procent, vergeleken met 7,77 in november, en was het hoogste sinds mei vorig jaar. Gisteren trok de veiling van obligaties met een looptijd van tien jaar 2,3 keer zo veel geld als obligaties beschikbaar waren, alweer een gezond teken. Volgens de eerste schattingen in de markt kochten Japanners gisteren 25 tot 30 procent van de emissie. Het rendement was 8,59, niet zo veel hoger dan dat op de driejaarsobligatie, en dat verklaarde volgens econoom M. Stawicki van Nikko Securities wellicht waarom beleggers minder gretig waren dan de dag ervoor. 'Zou jij zeven jaar je geld vastleggen voor dat kleine beetje extra rendement?' vroeg hij retorisch. De grote vraag is nu hoe beleggers vandaag reageren op de veiling van 30-jaars-obligaties, traditioneel de favoriet van Japanse instituten.

    • Michiel Bicker Caarten