Huis Theo Thijssen blijft toch behouden

AMSTERDAM, 8 febr. - Het geboortehuis van de Amsterdamse onderwijzer, schrijver en politicus Theo Thijssen is gered. Het college van b en w stemt in met het plan van oud-wethouder J. Schaeffer om het pand te herstellen in de oude staat. De kosten van de reconstructie bedragen 266.688 gulden. In de Jordaan, de wijk waar Theo Thijssen op 16 juni 1879 werd geboren, was enige tijd geleden onrust ontstaan toen bleek dat het pand aan de Eerste Leliedwarsstraat tegen de vlakte moest in verband met nieuwbouwplannen. Er werd een stichting opgericht die er door middel van lijsten op de gevel van het huis in korte tijd in slaagde duizend handtekeningen te verzamelen van voorstanders van behoud van het pand. De actievoerders kregen verder adhesiebetuigingen van bekende Nederlanders als Lou de Jong, Remco Campert, Bert Haanstra en de politici Bolkestein en Van Es. In het jaar van Thijssens geboorte woonden er 22 mensen in het pand.

De vader van Theo, Samuel Thijssen, dreef op de begane grond een schoenmakerswerkplaats. Het gezin verhuisde na enkele jaren naar de overkant en later naar een andere straat in de Jordaan. In de jaren dertig onderging Thijssens geboortehuis een gedaanteverwisseling. De voorgevel werd opnieuw opgetrokken en de indeling ingrijpend gewijzigd. Het college wil nu dat het pand in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. In de voormalige schoenmakerswerkplaats komt een Theo Thijssen-documentatiecentrum, dat door de gelijknamige stichting wordt ingericht. Het achterhuis blijft bewaard en op de bovenverdiepingen wordt een driekamerwoning gemaakt. Theo Thijssen overleed in 1943 nadat hij door de Duitsers enige tijd gevangen was gehouden op verdenking van het mede-organiseren van de februaristaking.