'Groep uitsluiten bij verzekeringen onaanvaardbaar'

LEIDEN, 8 febr. - De rechtspositie van kandidaat-verzekerden bij het afsluiten van verzekeringen moet worden versterkt. Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar dat bepaalde groepen in de samenleving, zoals sero-positieven (dus potentiele Aids-patienten) uitgesloten worden van verzekeringen die voor velen gangbaar en noodzakelijk zijn. Dit stelde staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vandaag op een conferentie georganiseerd door het Centrum voor onderzoek van maatschappelijke tegenstellingen (COMT) en het COC over de Aids-test en verzekeringen. De voorzitter van het verbond van verzekeraars in Nederland, mr. J. D. J. Idenburg, zei echter vanmorgen dat 'seropositieve mensen onverzekerbaar zijn, zolang geen methoden voor genezing zijn gevonden.'

Op dit moment stellen verzekeraars een Aids-test verplicht bij levensverzekeringen boven de 200.000 gulden en bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met een jaaruitkering boven de 40.000 gulden. Maar ook voor verzekeringen beneden deze bedragen blijkt steeds vaker zonder dat een duidelijke medische indicatie bestaat, een Aids-test geeist te worden. Overigens is de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst er in haar nota van vorig jaar niet in geslaagd objectieve medische criteria op te stellen voor situaties waarin een Aids-test voor verzekeringen beneden de 200.000 gulden aanvaardbaar is.

Idenburg wees op het extra risico voor verzekeraars doordat seropositieven, zoals uit Amerikaans onderzoek blijkt, vaker een hogere verzekering afsluiten dan de gemiddelde client. Uit een tijdens de conferentie gepresenteerd onderzoek van drs. W. Willems van het COMT blijkt dat een Aids-test ook herhaaldelijk wordt gevraagd bij aanstellingskeuringen, ondanks het officiele standpunt van de Nederlandse keuringsartsen dat dit bij doorsnee keuringen niet mag voorkomen. Werkgevers blijken aldus dit onderzoek vooral bij kandidaten voor sleutelfuncties uitgebreid te willen screenen, waarbij Aids-test en genetisch onderzoek niet worden uitgesloten. Volgens het onderzoek hanteren de verzekeraars achterhaalde argumenten. Het aantal patienten breidt zich niet zo snel uit als aanvankelijk gedacht, besmetting met het aidsvirus HIV leidt niet altijd tot de ziekte en het is niet waarschijnlijk dat grote aantallen mensen uit de risicogroepen een levensverzekering zullen afsluiten.