Feyenoord

Huub Stoten neemt de positie van Joop van Rijswijk in het bestuur van de Beheerstichting van Feyenoord over. Van Rijswijk stapt op wegens gebrek aan vertrouwen bij een groep verontruste leden. Bert van Dijk, die in juni 1989 werd benoemd in het bestuur van de Beheerstichting, zal zijn funktie continueren. Stoten en Van Dijk zijn in 1992 aftredend.